Mądrość i emocje

Wszyscy to wiemy. Jaka jest różnica między mądrością i wiedzą, które zresztą wraz z rozumem należą do grupy siedmiu darów Ducha Świętego? Pozostałe, to: rada, męstwo, bojaźń boża, pobożność *). W zasadzie kolejne wynikają z pierwszych trzech, a tak na prawdę z pierwszego. Czym jest więc owa mądrość? Tak, to połączenie całej reszty. I można mówić o wielu ścieżkach prowadzących do mądrości. Pójściu nimi sprzyjają pewne cechy osobowości, nie każdemu dane w równym stopniu, ale tak naprawdę osiągnięcie tego stanu wymaga również czasu. Rodzimy się z jakimś talentem, w określonym miejscu i czasie, w danym otoczeniu – w sensie innych … Czytaj dalej Mądrość i emocje

Efekt NGO’sa

Na czym on polega? Otóż na tym, że pewne organy państwowe zwalniane są – za ich przyzwoleniem czy nie – z pewnego zakresu odpowiedzialności przez Non Govermnetal Organizations, czyli NGO’sy, które są prywatnymi… firmami. Zagrożenia? Są, a ich źródła łatwo dostrzec. A więc po kolei. Państwo to suweren, czyli grupa osób, która podpisała (głosując, ba, wręcz rodząc się i otrzymując obywatelstwo) jakąś umowę społeczną. A więc członkowie tej grupy pozwolili w swoim imieniu działać państwu, które zbierając podatki stara się utrzymać w kupie swoją organizację – odpowiedzialnie i sprawiedliwie traktując swoich obywateli. Oczywiście większość państw kombinuje po swojemu i sprawiedliwie … Czytaj dalej Efekt NGO’sa